آغاز ثبت نام دوره ی VIP مدیریت پورتفولیوی حرفه ای

آغاز ثبت نام دوره ی VIP مدیریت پورتفولیوی حرفه ای
نویسنده : مدرسه پارسه
بازدید: 227
1396/12/8


سازمان شما كارش را به درستي انجام مي دهد ولي آيا كار درست را انجام مي‌دهد!؟    وظيفه شما به عنوان يك مدير پرتفوليو به اطمينان رسيدن درباره ي عملكرد درست سازمان است.   مديريت پرتفوليو موثرترين راه براي خلق استراتژي جديد است كه شكاف بين استراتژي اوليه    و پروژه عملي شده را از بين مي برد.   مديران پرتفوليو،پروژه و برنامه ،عملكردها را با اهداف استراتژي و تخصيص منابع صحيح در يك پروژه،   براي رسيدن به ارزش پيش بيني شده هماهنگ مي‌كنند.   شايستگي مديريت پرتفوليو حرفه اي در مديريت كردن هماهنگ يك يا چند سبد پروژه به صورت    پيشرفته براي رسيدن به اهداف استراتژي پروژه مي باشد

منبع : مدرسه حرفه ای پارسه